БЛАГОДІЙНІСТЬ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ЗАСАДА РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-1351/2023-2-5

Ключові слова:

благодійність, милосердя, християнство, соціальне забезпечення, князь, суспільство, влада, Київська держава, Русь

Анотація

У статті розглядаються основні історичні особливості розвитку благодійності в Київській Русі як визначальної засади соціальної роботи в українському суспільстві. Доводиться, що основні форми благодійної роботи в Київській Русі надалі знайшли свій розвиток у соціальній допомозі, а потім у соціальній роботі. Прийняття християнства на Русі князем Володимирем Великим 988 року мало значний вплив на практику підтримки вразливих груп населення. Благодійність – це багатоаспектна людська діяльність, соціальний, психологічний та економічний феномен, який має свою давню історію. Серед основних напрямів соціальної допомоги в Київській Русі ІХ ст. особливо значне місце належало княжій благодійності. Виходячи з цього, благодійність того періоду можна сформулювати таким чином: «сліпа роздача милостині». Допомога надавалася всім, хто попросить або якось схожий на жебрака. Розслідування образу життя жебраків не тільки не відбувалося, а й заборонялося указами священників. Багатовікові традиції добродійності на Русі сприяли створенню міцної державної системи соціального забезпечення.

Посилання

Горілий А.Г. Історія соціальної роботи : навчальний посібник. Тернопіль : Видавництво Астон, 2004. 174 с.

Донік О.М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал. 2005. № 4. С. 159–177.

Ілларіон Київський. Слово про Закон і Благодать Давня українська література. Хрестоматія. Київ, 1992. С. 195–214; 626–628.

Колосова Н.А. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. : 17.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2016. 528 с.

Полтавець В.І. Основи соціальної роботи. Національний ун-т «Києво-Могилянська академія», Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. Ч. 1. Основи соціальної роботи / ред. Т.В. Семигіна. 2014. 178 с.

Serbin R.A. Contents features and forms of interaction public administration and philanthropist. Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 2015. № 5. Р. 70–79.

Лаврененко Л. Ґенеза благодійності в Україні (ХVІІ – початок ХХ ст.). Український журнал. 2013. № 2. С. 249 – 254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27