Редакційна колегія

Головний редактор:

Федорчук Віктор Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
https://orcid.org/0000-0002-5650-4713

Члени редакційної колегії:

Василенко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-4935-0258

Гейко Євгенія Вікторівна – доктор психологічних наук, професор, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
https://orcid.org/0000-0002-2386-9679

Кравчина Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-8407-6667

Кутішенко Валентина Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
https://orcid.org/0000-0002-5597-705X

Музика Олена Оксентівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
https://orcid.org/0000-0002-3062-1989

Палилюлько Оксана Михайлівна – кандидат історичних наук, в.о. декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
https://orcid.org/0000-0002-9314-0461

Романовська Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
https://orcid.org/0000-0001-7547-4575

Савчин Мирослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
https://orcid.org/0000-0002-2481-4661

Столяренко Ольга Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
https://orcid.org/0000-0002-0479-574X