Етичні норми

Етичні засади діяльності редакційної колегії наукового журналу
«Соціальна робота та психологія: освіта і наука»

Загальні положення

Етичні засади діяльності редакційної колегії були розроблені керуючись Рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Міжнародними стандартами для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичним кодексом ученого України.

Редакційна колегія вважає моніторинг етичності викладених у статтях положень одним з основних аспектів своєї діяльності та процесу рецензування.

Редакційна колегія не приймає до друку матеріали, які містять образливі висловлювання, прояви агресії чи будь-якої дискримінації, або розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і чинне законодавство України.

Редакційна колегія не несе відповідальності за думки, судження, результати і висновки, які зроблені авторами статей та надруковані в журналі. Вони не представляють точку зору редакційної колегії.

Редакційна колегія журналу не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливу шкоду, викликану публікацією статті.

Відповідальність за відсутність плагіату чи будь-якого іншого недобросовісного використання інтелектуальної власності інших авторів, а також за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакційна колегія зберігає за собою можливість переглядати наведені етичні засади діяльності з метою їх удосконалення.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу:

▶ редакційна колегія несе етичну відповідальність за все, що публікується у журналі, саме тому усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання;

▶ редакційна колегія  повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування у розумні строки;

▶ редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає  редакційній политиці, етичним засадам, вимогам до рукописів;

▶ члени редакційної колегії не повинні представляти іншим особам інформації, пов’язаної з змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису.

▶ редакційна колегія має право вилучити електронний варіант статті, опублікованої у друкованій версії журналу, за умов з'ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організацію, де була виконана робота. Повідомлення про факт вилучення статті редакційна колегія також  розміщує у наступному  номері журналу;

▶ редколегія/рада допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але посилання на першоджерело публікації є обов'язковим. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

Етичні зобов'язання авторів:

▶ дослідження, що публікуються у журналі повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм. Необхідно чітко вказати будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов'язані з проведеними дослідженнями;

▶ автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, задля того, аби результати дослідження могли бути перевірені іншими вченими, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними;

▶ автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації; не допустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті;

▶ у дослідженні може міститися науково обґрунтована критика роботи іншого дослідника. Персональна критика не може вважатися доречною.

▶ джерела фінансування та інші підстави для виникнення конфліктів інтересів повинні бути обов'язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься у рукописі;

▶ автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог до рукописів.

Етичні зобов'язання рецензентів:

▶ якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

▶ рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

▶ рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.

▶ рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

▶ рецензент не повинен показувати рукопис, наданий для рецензії, іншим особам або обговорювати його з іншими коллегами, за винятком випадків, коли рецензент потребує спеціальної консультації.

▶ рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб члени редакції і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

▶ рецензент повинен вказувати на будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

▶ рецензент повинен надати відгук без невиправданих зволікань.

▶ рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.