Головна

"Соціальна робота та психологія: освіта і наука" є науковим рецензованим виданням, що націлене на оприлюднення результатів науково-практичних досліджень, освітньо-методичних рекомендацій та інформування громадськості у сфері психології, соціальної роботи, інклюзії; розширення можливостей ознайомлення академспільноти та усіх зацікавлених осіб з результатами досліджень; популяризацію новітніх досягнень науки, обмін передовим досвідом, розвиток професійних компетентностей психологів, соціальних працівників, висвітлення актуальних питань практичного застосування у сфері психології та соціальної роботи. 

Засновник: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1183 від 11.04.2024 року.

Спеціальності:  053 – Психологія; 231 – Соціальна робота

Мова видання: українська, англійська, польська. 

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN 3041-1351 (print), 3041-136X (online)

Журнал призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними і практичними проблемами галузі психології та соціальної роботи: науковців і практиків - фахівців психологічної та соціальної сфер, психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, учителів шкіл, викладачів вищих закладів освіти, здобувачів освіти, наукових ступенів у галузі соціальної роботи, психології та суміжних спеціальностей.