СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО КОМПОНЕНТА НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-1351/2023-2-4

Ключові слова:

корекційно-розвитковий компонент, освіта дітей, особливості психофізичного розвитку, інклюзивна освіта, індивідуалізація навчання, методи корекції в навчальному процесі, інтеграція в освітнє середовище, оптимізація розвитку учнів

Анотація

Вступ. Порушення у фізичному та/або психічному розвитку учнів створюють труднощі у досягненні загальних освітніх та виховних цілей і призводять до конфліктів між амбіціями дітей і їхніми можливостями. З цього приводу в законодавчих актах, які регулюють інклюзивну освіту, чітко визначено, що особливість навчально-виховного процесу для дітей із особливими освітніми потребами полягає в його корекційному спрямуванні. Мета дослідження полягає в розкритті сутності та ролі корекційно-розвиткового компонента освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку. Основними завданнями є визначення принципів та методів корекційної роботи, вивчення впливу корекційно-розвиткового підходу на інтеграцію дітей з особливими потребами в освітній процес, а також формулювання рекомендацій щодо вдосконалення педагогічної практики для забезпечення повноцінного розвитку цієї категорії учнів. Висновки. Виділена у роботі сутність корекційно-розвиткового компонента освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку підкреслює актуальність розгляду цієї теми у сучасному освітньому контексті. Наукова розвідка доводить, що корекційно-розвитковий компонент є необхідним складником освітнього процесу, спрямованим на створення оптимальних умов для повноцінного розвитку дітей з особливостями розвитку. Здійснена оцінка впливу корекційно-розвиткового підходу на інтеграцію дітей з особливими потребами свідчить про його позитивний ефект у забезпеченні їхньої повноцінної участі в освітньому середовищі.

Посилання

Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник. Кам’янець-Подільський, 2015. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3005/Myronova-S.P.-Korektsiina-psykhopedahohika.

Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3004/Myronova-S.P.-Pedahohika-inkliuzyvnoi-osvity.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку : навчально-методичний посібник / за ред. Чеботарьова О.В., Блеч Г.О., Гладченко І.В., Бобренко І.В., Мякушко О.І., Сухіна І.В., Трикоз С.В. Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 558 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725704/1/%D0%9F%D0%

BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%A0%D0%A2-2020.pdf.

Хохліна О.П. Корекційно-розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми. 2004. № 1(3). С. 291–295. URL: https://ap.uu.edu.ua/article/416.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27