РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО МАЙБУТНЄ ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-1351/2023-2-2

Ключові слова:

сім’я; уявлення про сім’ю; вплив батьківської сім’ї; подружнє життя

Анотація

Вступ. У статті здійснено аналіз ролі сім’ї у соціумі, як основи психосоціального, культурно-освітнього, економічного, морально-духовного оновлення держави. У статті утверджується думка та ідея про те, що сім’я – це важливий соціальний інститут, який стоїть біля витоків та формування усіх без виключень особистостей. Висвітлено шляхи гармонізації сім’ї та дієвого підходу до її утворення, формування у молоді з інвалідністю уявлень про майбутню сім’ю. Розкрито основні дослідження, присвячені особливостям функціонування сімей, їхній структурі, а також різні підходи до розуміння сім’ї та шлюбу. Мета. Здійснити аналіз та визначити роль сім’ї у розвитку молоді з інвалідністю як важливої психологічної складової життєдіяльності суспільства, а також довести, що одна з важливих психологічних функцій сім’ї – це підготовка та виховання наступних поколінь, так як роль батьківства має соціокультурну природу і охоплює систему визначених культурою та суспільством норм та цінностей, що визначають розподіл між батьками обов’язків чи функцій опіки за дітьми і, обов’язково, їх виховання в сім’ї; регулюють зміст та характеристики ролей, моделей і шаблонів рольової поведінки. Виділено основні характеристики та ознаки сім’ї як малої соціальної групи, тобто обов’язковість інтегральних психологічних чинників (інтереси сім’ї, суспільна думка, психологічний клімат тощо.), які виникають та зміцнюються з зародженням та розвитком сім’ї; існування визначальних параметрів сім’ї, тобто групи як єдиного цілого. Здійснено аналіз значення сім’ї і, особливо, сімейного виховання у формуванні особистості дитини, тим паче з інвалідністю. Зазначено, що сім’я на сучасному етапі розвитку суспільства – гостро потребує різносторонньої допомоги: матеріальної, психологічної, культурологічної тощо. Результати. У статті визначено та запропоновано важливі шляхи покращення виховних впливів та зміцнення сучасної сім’ї. Підготовка молоді до подружнього життя має здійснюватися на всіх етапах його вікового розвитку і бути невіддільною від загальних проблем виховання.

Посилання

Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2020 року. Київ: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2020. 144 с.

Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. Київ: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. 144 с.

Демидова Т.А. Особливості формування уявлень про майбутню сім’ю в старшокласників: Дис. канд. психол. наук, 19.00.07 / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Київ 2003, 272 с.

Дьоміна І.С. Етика та психологія сімейного життя. Київ: Радянська школа, 1985. 267 с. 300

Костів В. Формування емоційно-інтимної культури сім’янина. Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучасного сім’янина. Івано-Франківськ, 1996. 189 с.

Назарова І.Б., Посипкіна Н.М. Планування сім’ї. Київ: «Здоров’я», 2004. 160 с.

Педагогіка сім’ї: навчальний посібник. / С.Н. Куровська. Тесей, 2006. 192 с.

Седих К.В. Психологія взаємодії систем: «Сім’я та освітні інституції». Полтава: Довкілля-К, 2008. 228 с.

Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. Київ: Радянська школа, 1978.185 с.

Федоренко Р.П. Психологія молодої сім’ї і сімейна криза: Моногр. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27