ГОЛОВНА

Інклюзія і суспільство є науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Рік заснування: 2022.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1183 від 11.04.2024 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

ISSN: 2786-7188 (Print), 2786-7196 (Online).

Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка; 05 – Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 013 – Початкова освіта, 015 – Професійна освіта, 016 – Спеціальна освіта, 051 – Економіка, 053 – Психологія.     

Мова видання: українська, англійська, польська, змішаними мовами. 

Періодичність видання: 3 рази на рік.

Збірник наукових праць зареєстрований в наукометричній базі даних Index Copernicus International.

Статті, що приймаються до збірника, розкривають широке коло проблем, пов’язаних із теоретико-методологічними засадами спеціальної педагогіки та психології, соціальної роботи та економіки з обґрунтуванням концептуальних підходів у системі інклюзивної освіти, визначенням сутності та принципів проектування інклюзивного освітнього середовища. У контексті теоретичних та емпіричних досліджень автори виділяють актуальні питання інклюзивного навчання у вищій школі: методи, прийоми та засоби, які використовується в інклюзивній освіті; розглядають особливості психолого-педагогічного супроводу та соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в різні періоди онтогенезу; аналізують економіку та управління національним господарством в умовах інклюзії; механізми формування соціально-психологічних установок у дітей з особливими потребами.