МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Журнал «Інклюзія і суспільство» започаткований з метою розвитку системи інклюзивної освіти та науки та інтеграції її в світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Соціальна місія видання полягає у формуванні прогресивної, демократичної, гуманістичної, соціально-політичної думки, щодо інклюзивних процесів у соціумі.

Завданнями журналу «Інклюзія і суспільство» є:

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.