РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 

Тріпак Мар’ян Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, ректор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування імені С. Юрія, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»,  Академік НАН вищої освіти України, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6924-5469

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: 

Петруха Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3805-2215

Топорівська Ярослава Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1808-6271

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 

Алєксєєв Олександр Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6950-4413

Брушневська Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3381-6490

Гуменюк Ірина Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування імені С. Юрія, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3984-1419

Жаркова Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0217-1498

Лаврук Олександр Валерійович, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7932-0036

Лучик Василь Єфремович, доктор економічних наук, професор, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1997-0272

Лучик Світлана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0757-1140

Мартинюк Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5254-0955

Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0198-7460

Мірошніченко Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3931-0888

Осадченко Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2198-7206

Прокопишин Оксана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7027-3499

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук, завідувач кафедри психології, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3802-2304

Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9588-5929

Тушко Клавдія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7684-5622

Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2481-4661

Стахова Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1281-0516

Стецько Микола Васильович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7728-9178

Столяренко Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0479-574X

Cупрун Дар’я Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4725-094X

Удич Зоряна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцентка, керівниця інклюзивно-ресурсного центру, доцентка кафедри педагогіки та менеджементу освіти, Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2124-2263

Щербяк Юрій Адамович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6501-038X

Hanssen Natallia, PhD, Professor Special Needs Education, Nord University, Bodo, Norway
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6047-0253