МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРАВОЗНАВСТВА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-4

Ключові слова:

змішане навчання, юридична освіта, міжнародний досвід, технологічна інтеграція, самостійне навчання, універсальна модель змішаного навчання.

Анотація

Стаття здійснює глибокий аналіз та порівняльне дослідження моделей змішаного навчання у сфері юридичної освіти, акцентуючи увагу на Україні та міжнародному досвіді. Основна увага приділена викликам, можливостям та перспективам, які ці моделі навчання пропонують для підготовки майбутніх юристів, що є критично важливим для сучасного юридичного освітнього простору. Особливий акцент робиться на вивченні ефективності змішаного навчання, його адаптації до кризових ситуацій, а також на здатності задовольняти потреби студентів за допомогою гнучкого, інтерактивного та технологічно насиченого освітнього середовища. В статті наголошується на важливості інтеграції новітніх технологій, підтримки самостійного навчання, забезпечення інтерактивності, гнучкості та адаптивності освітніх моделей. Велике значення приділяється перевагам застосування інтерактивних онлайн-платформ, впровадження елементів гейміфікації та використання міждисциплінарного підходу в навчальному процесі, що сприяє не тільки зацікавленості та залученості студентів, але й глибшому розумінню юридичних дисциплін. На основі аналізу існуючих даних пропонується розробка універсальної моделі змішаного навчання, яка б інтегрувала найкращі практики та рішення з метою покращення якості юридичної освіти в Україні. Окреслюються ключові аспекти для успішної імплементації цієї моделі, включаючи розвиток цифрової компетентності, встановлення етичних стандартів використання технологій, а також наголошується на необхідності постійного оновлення освітніх програм та курсів з урахуванням найновіших правових та технологічних тенденцій. Змішане навчання виступає як потужний інструмент, що відкриває нові можливості для підготовки юридичних кадрів, адаптованих до вимог сучасного динамічного світу. Ефективне використання цього інструментарію передбачає не тільки технічну оснащеність та доступність освітніх ресурсів, але й забезпечення високого рівня професійної підготовки викладачів, які мають стати не тільки передавачами знань, але й наставниками, здатними навчати студентів критично мислити та самостійно здобувати нові знання. Успішне впровадження та реалізація змішаного навчання можуть кардинально підвищити якість юридичної освіти в Україні, підготувавши висококваліфікованих фахівців, готових ефективно діяти в складних умовах сучасного правового середовища.

Посилання

Lisa U. F., Yulizawati Safaringga, M. Effect of implementation of the blended learning method on the learning outcomes of students on the example of professional ethics and health law in the midwifery training program at the medical faculty of Andalas University. Journal of Midwifery, 2021. 6(1). Padang, Indonesia: Faculty of Medicine, Andalas University.

Зимовець О.А., Кулак В.І. Дистанційне та змішане навчання як ефективні технології викладання іноземної мови в умовах воєнного стану. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2023. № 3(114). С. 190–197.

Deng, W., et al. Analysis on the Application of Hybrid Teaching Method in Law Teaching. Journal of Higher Education Research, 2022. 3(3), 326-328. Dongguan, Guangdong, China: Huihe (Dongguan) Catering Management Co. Ltd. DOI: 10.32629/jher.v3i3.886.

Wach, J., Winkler, D., Vychopen, M., Kropla, F., Grunert, R., & Güresir, E. Students’ Perspectives Regarding Needs for and Opportunities with Mixed-Reality Education in Neurosurgery at German Medical Schools. Neurosurgical FOCUS, 2024. 56(1), E17. Saxony, Germany: Department of Neurosurgery, University Hospital Leipzig; Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology, Zittau. DOI:10.3171/2023.10.

FOCUS23628.

Кашуба О., Кравчук Т., Навольська Г., Турчин А. Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка). Наукові записки. Серія: педагогіка. 2022. № 2. С. 127–133. DOI: 10.25128/2415-3605.22.2.16.

Стельмащук З. Особливості вивчення навчальної дисципліни "Інструментознавство та методика роботи з дитячим музичним колективом": з досвіду роботи у закладі вищої освіти. Наукові записки. Серія: педагогіка. 2022. № 2. С. 134–142. DOI: 10.25128/2415-3605.22.2.17.

Yan J. Based on the application of contextual teaching method in the rule of law education strategy and the cultivation of college students’ awareness of the rule of law. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 2023. Chengdu, Sichuan, China: Faculty of Civil Aviation Safety, Sichuan Southwest Vocational College of Civil Aviation. DOI: 10.2478/amns.2023.2.01018 [in English].

Medina-Romero M. Á. The evaluation of educational quality in public higher education institutions in Mexico: A case study with a quality assurance and accountability approach. Mexico: Faculty of Law and Social Sciences, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/377892524_The_evaluation_of_educational_quality_in_public_higher_education_institutions_

in_Mexico_a_case_study_with_a_quality_assurance_and_accountability_approach.

Koloskova N. Approaches to Distance Learning in Physical Education in Colleges During War. The Modern Higher Education Review, 2022. No. 7, 111–122. URL: https://doi.org/10.28925/2518-7635.2022.79.

García Hernández L.A., Conde Lacárcel A., Sola Reche J.M. Training for Peace Justice and Values Education of Students of the Faculty of Law: A Challenge for the University? Open Journal of Social Sciences, 2015. 3(11), 121–127. URL: http://dx.doi.org/10.4236/jss.2015.311015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ