РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-1

Ключові слова:

територіальна громада, людський потенціал, людський капітал, Індекс людського розвитку,органи місцевого самоврядування.

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню розвитку територіальної громади в контексті раціонального використання наявного людського потенціалу та пошуку шляхів його збереження і відновлення в період післявоєнної відбудови України. Аналіз численних наукових праць дозволяє стверджувати, що людський потенціал складається з пізнавальних та агностичних компонентів. Підкреслено, що людський потенціал тісно пов’язаний з людським капіталом і людським розвитком, що визначається не лише кількісними, але й якісними показниками. Проаналізовано еволюцію підходів для розрахунку Індексу людського розвитку за допомогою методики розробленої ООН. За даними Індексу наша країна має один з найнижчих показників народжуваності та високий рівень смертності в порівнянні з іншими країнами Європи. Крім того постійний відтік населення призведе до змін у віковій структурі, старіння нації та зменшення частки людей з вищою освітою. Охарактеризовано ряд ключових аспектів ролі людського потенціалу у зміцненні спроможності територіальної громади. Доведено, що збереження людського потенціалу необхідно напрацювати відповідну стратегію управління розвитком людського капіталу громади. Зосереджуючись на ключових напрямах, автор визначає стратегічні кроки для максимально ефективного використання людського потенціалу громади. Результати досліджень вказують на те, що успішне управління та розвиток територіальної громади неможливі без належного врахування та стимулювання росту людського потенціалу, що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості життя та конкурентоспроможності громади в цілому. Стаття має практичний вимір, пропонуючи рекомендації для органів місцевого самоврядування, щоб забезпечити ефективне використання людського потенціалу на рівні громади для досягнення загальних соціально-економічних цілей.

Посилання

Біль М., Лещук І. Методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної громади. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019. №3(108). С. 203–208.

Біль М., Патицька Х. Відтворення людського потенціалу об’єднаних територіальних громад в Україні. URL: http://surl.li/ospll (дата звернення: 18.10.2023).

Україна піднялася на 14 позицій в Індексі людського розвитку. URL: http://surl.li/osplx (дата звернення: 18.10.2023).

Яковлєва Ю. Розвиток людського потенціалу як база для соціально-економічного розвитку. URL: http://surl.li/osplj (дата звернення: 15.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ