ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-2-3

Ключові слова:

соціальна реабілітація, діти з інвалідністю, діти з психофізичними порушеннями, особи з інвалідністю, соціально-реабілітаційні послуги, законодавство у сфері соціальної реабілітації

Анотація

У статті розглянуто ключові підходи до правового регулювання соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у законодавстві України та зарубіжних країн. Забезпечення доступу до соціально-реабілітаційних послуг в Україні набуває особливого значення, зумовленого значною кількістю дітей з інвалідністю, зростанням чисельності дитячого населення, чий стан здоров’я зазнає серйозних ушкоджень в умовах війни, а також скороченням мережі реабілітаційних центрів та їх недостатнім кадровим та матеріально-технічним забезпеченням. Мета статті полягала у визначенні ключових підходів до правового регулювання соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у національному та зарубіжному законодавстві. Результати аналізу національного законодавства у сфері соціальної реабілітації свідчать про застарілість нормативних положень, які не враховують сучасні реалії та потреби осіб з інвалідністю, а також їх неузгодженість між собою, що ускладнює міжвідомчу взаємодію, доступ до соціально-реабілітаційних послуг, знижує їх якість. На основі аналізу законодавства таких європейських країн, як Естонія, Фінляндія та Польща, у яких функціонують розвинені системи соціально-реабілітаційних послуг, виокремлено ключові аспекти правового регулювання соціально-реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Вони стосуються необхідності гарантування індивідуального підходу до забезпечення потреб осіб з інвалідністю, забезпечення комплексного характеру та гнучкого підходу до реабілітаційних послуг, пріоритетності їх надання у ранньому віці, співпраці між органами місцевого самоврядування, надавачами послуг та громадськими організаціями.

Посилання

Державна служба статистики України. Статистичний збірник «Соціальний захист населення України». URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_szn_2021.pdf (дата звернення: 08.09.2023).

Gradus Research Company. Changes in children’s lives during the war. Analytical report. URL: https://gradus.app/documents/211/Children_Report_Gradus_28042022.pdf (дата звернення: 22.09.2023).

Нова Українська школа. Дитина втратила рідних через війну: як поводитися та які слова підтримки підібрати однокласникам і вчителям. URL: https://nus.org.ua/articles/dytyna-vtratyla-ridnyhcherez-vijnu-yak-povodytysya-ta-yaki-slova-pidtrymky-pidibraty-odnoklasnykam-i-vchytelyam/ (дата звернення: 17.09.2023).

Державний портал «Діти війни». URL: https://childrenofwar.gov.ua/ (дата звернення: 15.09. 2023).

Ukrainian Public Association “National Assembly of People with Disabilities”. Analytic report based on the survey of legal representatives of children with disabilities concerning access in Ukraine after 24 February 2022 to benefits and services established by legislation for children with disabilities and their family members. URL: https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2023-03/eng_korotkyj-zvit-ostatochnyj-simyi.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

Gosling J., Golyk V., Mishra S., Skelton P. We must not neglect rehabilitation in Ukraine. EClinicalMedicine. 2022. 50.

Bystrova Y., Kovalenko V., Kazachiner O. Social and pedagogical support of children with disabilities in conditions of general secondary educational establishments. Journal for Educators, Teachers and Trainers. 2021. 12(3). С. 101–114.

Armitage R.C. War in Ukraine: public health, rehabilitation and assistive technologies. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2022. 17(8). С. 989–990. DOI: 10.1080/17483107.2022.2110950.

Thompson F. Rehabilitation in a war zone. World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. 2022. 100(11). P. 658–659.

Bielousova N.V., Novakovska I.O. Development of inclusive rehabilitation-social tourism in Ukraine. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 2019. 10. С. 130–136.

Mashchenko K., Shymanchuk T., Stoiev O., Vovk N. Assessing Ukraine’s Victim Assistance Capacities. The Journal of Conventional Weapons Destruction. 2020. 24(2). P. 13.

Myronyuk I.S. State of readiness for the health system of Ukraine for implementation of a new model of rehabilitation aid. Current issues of health care and physical rehabilitation. 2019. P. 135–149.

Mysula I.R., Bakaliuk T.H., Holyachenko A.O., Sydliaruk N.I., Mysula Y.I., Mysula M.S., Zavidnyuk Y.V. Система реабілітації в Україні та шляхи її вдосконалення. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. 3. P. 177–182. DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10523.

Амелічева Л. Деякі проблеми правового регулювання соціальної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Академічні візії. 2022. 12. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/71.

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Українi» від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV. / Верховна Рада України. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/2961-15# Text (дата звернення: 17.09.2023).

Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю : Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1686-2006-%D0%BF#n11 (дата звернення: 09.09.2023).

Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 р. № 2671- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 15.09.2023).

Social Welfare Act. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102034/123222/F1085348551/EST-102034.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

Republic of Estonia Social Security Board. Social rehabilitation. URL: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/en/node/307 (дата звернення: 22.09.2023).

Act on Disability Services and Assistance brings changes to services. URL: https://www.luvn.fi/en/news/2023/03/new-act-on-disability-services-and-assistance-brings-changes-services (дата звернення: 12.09.2023).

Disability services guide for Helsinki residents. URL: https://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/esitteet/Disability%20services%20guidebook_2022.pdf (дата звернення: 28.09.2023).

Handbook on Disability Services. Rights and legislation. URL: https://thl.fi/en/web/handbook-ondisability-services/disability-rights-and-legislation/rights-and-legislation (дата звернення: 18.09.2023).

Rehabilitation and integration of people with disabilities: policy and legislation. Report drawn up by the Committee on the Rehabilitation and Integration of People with disabilities. URL: https://rm.coe.int/16805a2a15 (дата звернення: 12.09.2023).

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/48525/97772/F-506218832/D20180511Lj.pdf (дата звернення: 12.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-01

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ