ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕРЕЖЕВОГО НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-9

Ключові слова:

мережеве навчання, бакалаври, загальноосвітні дисципліни, педагогічні аспекти, інформаційні технології.

Анотація

У статті акцентовано увагу на педагогічних аспектах мережевого навчання бакалаврів за дисциплінами загальноосвітнього циклу. Сучасна освітня спільнота в умовах цифрового світу розглядає мережну форму реалізації освітніх програм як інструмент підвищення якості освіти. Ця наукова стаття розглядає педагогічні аспекти мережевого навчання бакалаврів за дисциплінами загальноосвітнього циклу. У контексті сучасного освітнього середовища, де використання інформаційних технологій зростає, автор досліджує методи та стратегії, що сприяють ефективному використанню мережевих ресурсів для навчання студентів. Аналізуються переваги та недоліки використання мережевих технологій у навчальному процесі, враховуючи педагогічні аспекти такого підходу. Мережевий формат у процесі професійної підготовки бакалаврів виявив особливі аспекти в процесі формування навчально-професійної діяльності та суб’єктності студентів. Метою було вивчення того, як мережева форма побудови навчального процесу сприймалася студентами і як вона вплинула на структурні компоненти професійної суб’єктності. освіта вимагає значною мірою безпосереднього особистісного контакту та проживання у подійній навчально-професійній спільності, як простір «суб’єктної зустрічі». Сьогодення недостатньо глибоко розглянуто теоретичні основи педагогічного проектування мережної системи профільного навчання, а також педагогічні умови розвитку та ефективного функціонування моделі мережевого навчання бакалаврів за дисциплінами загальноосвітнього циклу, що не дозволяє осмислити об’єктивні функції моделі, ефективно розвивати зв’язки, забезпечити розвиток усієї системи профільного навчання. Необхідне виявлення та наукове обґрунтування педагогічних умов мережевого навчання бакалаврів за дисциплінами загальноосвітнього циклу. Результати цієї статті можуть бути корисними для педагогічних працівників, які цікавляться впровадженням мережевих технологій у навчальний процес, а також для викладачів, які прагнуть підвищити якість навчання та стимулювати активну участь студентів у навчальних заняттях.

Посилання

Гончаренко В. В., Гончаренко, О. В. Інноваційні технології в мережевому навчанні студентів педагогічних вишів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2020. 24, 94–108.

Лавренчук С. О. Впровадження мережевих технологій в навчальний процес у вищому навчальному закладі. Наукові записки, 2019. 2, 100–105.

Михайличенко Л. П. Мережеве навчання: теоретико-методичні аспекти застосування в процесі навчання майбутніх учителів. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Серія: Педагогічні науки, 2019. 4, 197–204.

Чумакова В. М., Золотарьова Н. В. Мережеве навчання як інноваційна педагогічна технологія в системі підвищення кваліфікації вчителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Педагогіка, психологія, соціологія, 2018. 3, 118–123.

Шишкіна О. О. Мережеве навчання як засіб формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи, 2022. 62, 241–247.

Castells M. Materials for an Exploratory Theory of Network Society. The British Journal of Sociology. 2020. № 51. P. 5–14.

Haggins R. The Success and Failure of Policy-Implanted Inner-Firm Network Initiatives: Motivations, Processes and Structure. Entrepreneurship and Regional Development. 2020. Vol. 12. № 1–2. Р. 111–135.

Loes C.N., Salisbury M.H., Pascarella E.T. Student perceptions of effective instruction and the development of critical thinking: A replication and extension. Higher Education. 2015. №5. 823–838.

Mohr K.A.J., Mohr E.S. Understanding Generation Z students to promote a contemporary learning environment. Journal on Empowering Teaching Excellence. 2017. №1. 9–28.

Webster J. Networks of Collaboration or Conflict? Electronic Data Interchange and Power in the Supply Chain. The Journal of Strategic Information Systems. 2021. Vol. 4. № 1. P. 31–42.

Verpoorten D., Parlascino E., André M., Schillings P., Devyver J., Borsu O., Van de Poël J.F., Jerome F. Blended learning-Pedagogical success factors and development methodology. University of Liège, 2019. Belgium: IFRES. URL: http://hdl.handle.net/2268/20964

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ