ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО МУЗИЧНОГО РЕПЕРТУАРУ ІЗ УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-8

Ключові слова:

цифрові технології, діти з особливими освітніми потребами, шкільний музичний репертуар.

Анотація

У статті розкрито особливості використання цифрових технологій під час вивчення шкільного музичного репертуару із учнями з особливими освітніми потребами. Проаналізовано соціальні чинники, що прогнозують тенденції до цифровізації в сучасній освіті (змішана та дистанційна форма навчання, яка потребує залучення цифрових технологій як засобу навчання (зокрема музичного), надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами: музичне мистецтво є дієвим засобом корегування вторинних відхилень у фізичному та психічному розвитку). Висвітлено процес застосування цифрових технологій під час роботи з шкільним музичним репертуаром (пошук через інтернет-мережу музичного твору, пісні (служба Shazam – ідентифікація мелодії для гаджетів (телефон, ноутбук), відтворення музичного твору, пісні (програвачі Aimp, Foobar 2000, XMplay, jetAudio Basic, Foobnix, Windows Meadia, STP), пошук інформації про композитора (Google, Yahoo, Мета), створення презентації про композитора (застосування комп’ютерної програми PowerPoint), набір мелодії (партитури) пісні за допомогою нотного редактора Finale тощо). Визначено цифрові інструменти, які використовуються в освітньому процесі для дітей з особливими освітніми потребами: стандартні (комп’ютери із спеціально вбудованими функціями для дітей з особливими освітніми потребами), альтернативні (доступні носії інформації: HTML, аудіокниги системи DAISY), допоміжні технології (спеціальні пристрої, апарати для людей з обмеженими можливостями: клавіатури із спеціальними можливостями, слухові апарати, пристрої для читання). Розглянуто основні форми роботи над шкільним музичним репертуаром з використанням цифрових технологій в інклюзивних класах (індивідуальна: використання альтернативних технологій: AAC (augmentative and alternative communication), VoiceOver; підгрупова: використання технології Voice Dream Reader, а для учнів, які навчаються дистанційно – інструмент Popplet; групова: використання Popplet, AAC (augmentative and alternative communication), технології Voice Dream Reader, VoiceOver, TalkBack). Обґрунтовано та висвітлено корекційно-розвитковий потенціал вивчення шкільного музичного репертуару в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти із застосуванням цифрових технологій (розвиток музичного слуху, ритмічного чуття, розвиток мовлення, соціальна адаптація).

Посилання

Інклюзивне навчання. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya

Лорман Т., Деппелер Дж., Харві Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. / пер. з англ. Київ : СПД-ФО Парашин І.С., 2010. 296 с.

Основи інклюзивної освіти: навч.-метод.посіб. / за ред. А. А. Колупаєвої. Київ: «А.С.К.», 2012. 308 с.

Погорєлова О. Професійність та фахова майстерність педагога сучасної мистецької школи в умовах впровадження інклюзивної освіти. Інклюзія в мистецькій освіті: виклики, практики, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнарод. участю). Київ: ДНМЦЗКМО, 2019. С. 194–198.

Совік Т. Методика викладання музичного мистецтва в спеціалізованих навчальних закладах: навч.-метод.посіб. Харків: Діса плюс, 2021. 122с.

Совік Т. Використання нотного редактора Finale під час дистанційного навчання музичних дисциплін. ITLT, Вип. 92(6), 2022. С. 154–171. https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5128.

Совік Т. Застосування методу «сторітелінг» у ході вивчення дисциплін «Практикум шкільного музичного репертуару» та «Хорове диригування». Педагогічний дискурс. № 31, 2021. С.20–25. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2021.31.03.

Топорівська Я., Молін Ч. Інтеріоризація національних цінностей у формуванні цифрової культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Дрогобич. 2023. С. 273–276.

Черкасов В. Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва як засіб формування естетичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. № 103. С. 12. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53036359.pdf.

Шпетна О. Використання спеціального програмного забезпечення у навчальному процесі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах дистанційної освіти: досвід музичних навчальних закладів України. Академічні візії. Вип. 19. 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7954509.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ