АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ (ВИХОВАТЕЛЯ) ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-6

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивна освіта, спеціальна освіта, асистент вчителя.

Анотація

У поданих матеріалах окреслено та обґрунтовано актуальні інноваційні та практикоспрямовані вектори організації інклюзивної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із різним рівнем психофізичного розвитку в Україні: створення сприятливих соціальних умов для їх розвитку, проведення комплексних корекційно-реабілітаційних заходів, спрямованих як на подолання (корекцію, реабілітацію) наявних порушень розвитку, так і на пропедевтику можливих вторинних порушень, нівелювання наслідків соціально-педагогічної та емоційної депривації, вироблення у дітей з нормотиповим розвитком відповідних уявлень про однолітків із особливими освітніми потребами, а також забезпечення усім здобувачам освіти, без виключення, рівних прав на отримання якісних освітніх послуг; окреслення узагальнюючих та змiстових відмінностей інклюзивної освіти (використання особливих інноваційних форм її організації, підсилення індивідуально-диференційованої наповненості навчального змісту і, як результат, формування .у дитини навичок самостійності); вироблення єдиної схеми інклюзивного освітнього середовища закладу освіти, завдяки якій будуть розроблятися та впроваджуватися ефективні освітні технології, базуючись на ґрунтовному науковому i дитиноцентристському підходах. Мета. Акцентування уваги на координуючій та об’єднуючій ролі асистента вчителя (вихователя) в організації корекційно-розвиткових занять та адаптації (модифікації) освітніх програм до потреб і можливостей дітей з порушеннями у розвитку. Наукова новизна. Створення цілісної, гармонійної моделі особистісно орієнтованої, комплексної психолого- медико-педагогічної допомоги здобувачам освіти з порушеннями інтелектуального розвитку та їх родинам в умовах інклюзивного освітнього простору закладу дошкільної, загальної середньої освіти, а також у спеціальних закладах освіти (спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах). Висновки. Встановлено, що інклюзивна освіта не є альтернативою спеціальній, адже саме у спеціальних навчальних закладах існують можливості надання освітньо-корекційних послуг дітям з складними та комплексними порушеннями розвитку, зокрема, поєднання системної кваліфікованої медичної допомоги та психолого- педагогічної корекції, а також у спеціальних навчальних закладах напрацьовано неоціненний досвід практичної роботи з дітьми з ООП, яким вони щедро діляться з корекційними педагогами, які прагнуть впроваджувати інклюзію у своїх закладах.

Посилання

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М./ за заг. ред. Даніленко Л.І. Київ: 2007.128 с.

Дятленко Н.М., Софій Н.З., Мартинчук О.В., Найда Ю.М. Асистент учителя в інклюзивному класі. Київ : Плеяди, 2015. 172 с.

Колупаєва А.А., Данілавічюте Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі. Київ : Видавнича група А.С.К., 2012. 197 с.

Кузава І., Гац Г. Професійна готовність майбутніх спеціальних педагогів до впровадження інклюзивної освіти: монографія. European and global vectors for education development in Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С. 344–372.

Інтегративний підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору: монографія / за заг. ред. Ю. Й. Тулашвілі. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. 344 с.

Кузава І. Б. Спеціальні дошкільні навчальні заклади як навчально-методичний та кадровий ресурс інклюзивної освіти. Актуальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології: матеріали І Всеукр. наук.- практ. конфер. (м. Київ, 1-2 лист. 2012 р.). Київ. 2012. С. 73–76.

Інклюзивна освіта: від основ до практики: монографія / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. Серія «Інклюзивна освіта». Київ: ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.

Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва. Харків : Ранок, 2019. С. 16.

Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практичний посібник. Київ : СПД-ФО Парашин І.С. 2010. 296 с.

Луценко І.В. Актуальні питання діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі. Особлива дитина: навчання і виховання. № 4. 2016. С. 7–13.

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Київ : ТОВ Агентство Україна, 2019. 300 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ