СОЦІАЛЬНО-ІНКЛЮЗИВНИЙ АУДИТ У ГРОМАДСЬКО-АКТИВНІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-5

Ключові слова:

інклюзивний підхід, соціальна інклюзія, соціальна ексклюзія, соціальна ізоляція, соціально-інклюзивний аудит.

Анотація

У статті зазначено, що в умовах війни кількість людей з інвалідністю зростає як серед дітей, так і поміж дорослих, при цьому стан здоров’я людини не має впливати на зменшення її прав. Наголошено, що порушення фізичного і психічного здоров’я мають стати додатковим поштовхом для суспільства, влади, громад у питанні запобігання дискримінації за ознакою інвалідності. Обґрунтовано доцільність застосування соціально-інклюзивного аудиту у практичній діяльності навчальних закладів, оскільки соціальна інклюзія має стати стандартом і показником громадсько-активної школи України. Метою статті є висвітлення процесу і результату проведення соціально-інклюзивного аудиту. Цей аудит був проведений на базі Тетерівського ліцею Житомирського району Житомирської області. Наукова новизна полягає у виділенні основних критеріїв соціально-інклюзивного аудиту навчального закладу, таких як: загальний вигляд будівлі ліцею; освітлення (наявність, поле видимості тощо); ізоляція (присутність інших людей, камери стеження, місце, де можна отримати допомогу тощо); місця можливих травмувань; експлуатація території (сміття, сліди вандалізму тощо); вказівники (наявність, доступність, інформативність); доступність; запобігання надзвичайним ситуаціям. Практичне значення мають розроблені рекомендацій щодо покращення соціальної інклюзії, які можуть бути використані у практичній діяльності керівників і педагогічних працівників ліцеїв і гімназій, оскільки, виявлені проблеми є типовими для всіх навчальних закладів. Зроблено висновок, що вдосконалення інклюзивного освітнього середовища в Тетерівському ліцеї Житомирського району Житомирської області сприятиме: появі більших можливостей для комфортного перебування учнів з особливими освітніми потребами в закладі; підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами; підвищенню толерантності учнів нормотипового рівня розвитку та педагогів до школярів з особливими освітніми потребами; розширенню можливостей професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами.

Посилання

Баликова О. В., Істоміна І. О. Розвиток інклюзивної освіти за кордоном. European Journal of Natural History. 2015. № 16. С. 19–21.

Бойко С. П. Інклюзивна освіта як системна інновація соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. URL: http://surl.li/exuon (дата звернення 26.04.2024).

Братишко Т. Організація дистанційного навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 2020. Вип. 1 (70). С. 51–55.

Використання інформаційних технологій в умовах спеціального та інклюзивного навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями / В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Б. С. Мороз, В. П. Овсяник. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162001387.pdf (дата звернення 26.04.2024).

Засенко В., Колупаєва А. Діти з особливим потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров'я. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 3. С. 20–29.

Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2012. 231с.

Колупаєва А. А., Данілявічуте Е. А., Литовченко С. В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 2012. 197 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

Найда Ю. М., Ткаченко Л. М. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія: навчально-методичний посібник / за ред. Л. І. Даниленко, К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 68 с.

Пименова Н. Підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання. Педагогічні обрії. 2021. № 4.

Потапюк Л. М. Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2021. № 1 (21). С. 119–124.

Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку: колективна монографія у 2 частинах. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні./ за ред. С.П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці: «Технодрук», 2021. 352 с.

Стрельнікова О. О., Єсіна Н. О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі. Сучасне суспільство. 2019. Вип. 1. С. 233-241.

Якимчук Г. Законодавче регулювання дистанційної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція (20.10.2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 204–207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ