СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЛОГОПЕДІЇ Й ІНКЛЮЗІЇ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-3

Ключові слова:

учні з особливими освітніми потребами, профіль інклюзивного вчителя, інклюзивна компетентність, диференційований підхід, індивідуальний підхід, педагогіка партнерства.

Анотація

У статті розкрито сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців у сфері логопедії й інклюзії. Основну увагу акцентовано на вивченні досвіду європейських країн. Доведено, що від підготовки майбутніх фахівців до роботи в умовах інклюзії залежить якість інклюзивного навчання здобувачів освіти з особливим освітніми потребами. Інклюзивне навчання пояснюється як система, що забезпечує здобуття якісної освіти на всіх освітніх ланках усім дітям без обмежень. З’ясовано, що формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів потребує вдосконалення процесу організації професійної підготовки в закладах вищої освіти. Важливим шляхом формування інклюзивної компетентності є актуалізація й імплементація зарубіжного досвіду. В статті докладно описано профіль інклюзивного вчителя на основі аналізу нормативних документів ЄС і результатів наукових досліджень. Виснувано, що профіль охоплює: цінності й позитивне ставлення до інклюзивної освіти; педагогічну компетентність; здатність планувати індивідуальну програму кожного здобувача освіти; психологічну готовність; створення безпечного середовища для навчання; безперервний професійний розвиток вчителя. Розкрито, що підготовка висококваліфікованих інклюзивних фахівців у країнах ЄС відбувається за допомогою низки підходів, які визначають системну організацію освітнього процесу й особливості взаємодії всіх компонентів відповідно до навчальних і виховних цілей. З’ясовано, що сучасні підходи передбачають: диференційований підхід, індивідуальний підхід, педагогіку партнерства, проєктне навчання, інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій, корекційно-логопедичний супровід, навчання зі зважанням на культурні особливості. Дослідниками проаналізовано сутність й особливості реалізації сучасних підходів у вищій педагогічній освіті в країнах ЄС. Результати дослідження можна використати для розробки рекомендацій щодо вдосконалення педагогічних методик для підтримки учнів з особливими освітніми потребами в українських закладах освіти на основі досвіду європейських країн.

Посилання

Інклюзивне навчання. Статистичні дані. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani

Краснощок І. П. Виховна компетентність майбутнього педагога: зміст та структура. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 182. С.90–98. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/177/139

Лященко В. М. Система підвищення кваліфікації педагогів Харківської області з питань інклюзивної освіти й навчання учнів з особливими освітніми потребами. Інноваційна педагогіка. 2021. № 42. С. 108–111. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/42.21

Малишевська І. А. Удосконалення підготовки педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2020. Вип. 1(17). С. 59–67. DOI: https://doi.org/10.35387/od.1(17).2020.59-67

Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки (проєкт). URL: https://cutt.ly/JwzfYDic

Нікора А. Переживання стресу дитиною з особливими освітніми потребами в умовах воєнних дій. Scientific Collection «InterConf». 2023. № 149. Р. 120–127. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2896

Пелех Ю., Філоненко М., Шевців З. Перспективи підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзії в освіті. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». 2023. № 1. С. 25–31. DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-1-25-31

Рібцун Ю. В. Дошкільники з моторною алалією: логопсиходіагностичне вивчення основних мисленнєвих операцій. Věda a perspektivy. 2023. № 8(27). с. 99–11. URL: https://lib.iitta.gov.ua/736464

Anagnostopoulou P., Lorentzou G., Drigas A. ICTs in inclusive education for learning disabilities. Research,Society and Development. 2021. № 10(9). e43410918230. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18230.

Bačová V. The Profile of the Primary School Teacher in Inclusive Education from the Finnish Experience. European Journal of Education and Pedagogy. 2023. № 4(3). Р. 90–96. DOI: https://doi.org/10.24018/ejedu.2023.4.3.662

Benoit H. Inclusive Education in the Face of Educational Systems: Institutional and Conceptual Resistances. Language, Culture and Society. 2020. № 3(2). Р. 3–13. URL: https://insei.hal.science/hal-03149504/document

Chițu I. B., Tecău A. S., Constantin C. P., Tescașiu B., Brătucu T. O., Brătucu G., Purcaru I. M. Exploring the Opportunity to Use Virtual Reality for the Education of Children with Disabilities. Children (Basel). 2023. № 10(3). 436. DOI: https://doi.org/10.3390/children10030436

Delage H., Stanford E., Baratti C., Durrleman S. Working memory training in children with developmental language disorder: Effects on complex syntax in narratives. Frontiers in rehabilitation sciences. 2023. № 3. 1068959. https://doi.org/10.3389/fresc.2022.1068959

Ebbels S. H., McCartney E., Slonims V., Dockrell J. E., Norbury C. F. Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders. International Journal of Language & Communication Disorders. 2019. № 54. Р. 3–19. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12387

Florian L., Camedda D. Enhancing teacher education for inclusion. European Journal of Teacher Education. 2020. № 43(1). Р. 4–8. DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579

Klang N., Olsson I., Wilder J., Lindqvist G., Fohlin N., Nilholm C. A Cooperative Learning Intervention to Promote Social Inclusion in Heterogeneous Classrooms. Frontiers in psychology. 2020. № 11. 586489. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586489

Kotsis K. Misconceptions about Science Concepts in Traditional Fairy Tales. EIKI Journal of Effective Teaching Methods. 2023. № 1(4). DOI: https://doi.org/10.59652/jetm.v1i4.65

Lindner K.-T., Schwab S. Differentiation and individualisation in inclusive education: a systematic review and narrative synthesis. International Journal of Inclusive Education. 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1813450

Molina Roldán S., Marauri J., Aubert A., Flecha R. How Inclusive Interactive Learning Environments Benefit Students Without Special Needs. Frontiers in psychology. 2021. № 12. 661427. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661427

Niemi K., Vehkakoski T. Turning social inclusion into exclusion during collaborative learning between students with and without SEN. International Journal of Inclusive Education. 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2190750

Ortega-Sánchez D., Jiménez-Eguizábal A. Project-Based Learning through Information and Communications Technology and the Curricular Inclusion of Social Problems Relevant to the Initial Training of Infant School Teachers. Sustainability. 2019. №11(22). 6370. DOI: https://doi.org/10.3390/su11226370

Profile of Inclusive Teachers. URL: https://www.european-agency.org/activities/profile-inclusive-teachers

Sannen J., De Maeyer S., Struyf E., De Schauwer E., Petry K. Connecting teacher collaboration to inclusive practices using a social network approach. Teaching and Teacher Education. 2021. № 97. 103182. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103182.

Semião D., Mogarro M. J., Pinto F. B., Martins M. J. D., Santos N., Sousa O., Marchão A., Freire I. P., Lord L., Tinoca L. Teachers’ Perspectives on Students’ Cultural Diversity: A Systematic Literature Review. Education Sciences. 2023. № 13(12). 1215. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci13121215

Sormunen K., Juuti K., Lavonen J. Maker-Centered Project-Based Learning in Inclusive Classes: Supporting Students’ Active Participation with Teacher-Directed Reflective Discussions. International Journal of Science and Mathematics Education. 2020. № 18. Р. 691–712. DOI: https://doi.org/10.1007/s10763-019-09998-9

Wallin S., Hemmingsson H., Thunberg G., Wilder J. Turn-taking and communication modes of students and staff in group activities at non-inclusive schools for students with intellectual disability. Augmentative and Alternative Communication. 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/07434618.2023.2243517

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ