РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Тріпак Мар’ян Миколайович,
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, ректор, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», Заслужений працівник освіти України (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
E-mail: tripak@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: AAH-8615-2019
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6924-5469
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222614808
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7ubuCoYAAAAJ

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Гуменюк Ірина Леонтіївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ім. С. Юрія, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (м. Кам'янець-Подільський, Україна)
E-mail: humeniuk@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3984-1419
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219908893

Лаврук Олександр Валерійович, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, в.о. проректора з навчальної роботи, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
E-mail: lavruk@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7932-0036
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210163419
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NibKwh0AAAAJ

Тимків Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
E-mail: tymkiv@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8001-0588

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Тимків Андрій Олександрович
, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
E-mail: tymkiv@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8001-0588

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Августин Руслан Ростиславович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: avhustyn@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: G-6692-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3101-7107
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194410150
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P6lzGF4AAAAJ

Бречко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, докторант, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: brechko@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: H-4857-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5126-0193
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221617788
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wn9u5u4AAAAJ

Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
E-mail: buriak@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-2196
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209980134
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1fg-lM4AAAAJ

Гераймович Віолета Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
E-mail: heraimovych@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4721-5100
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211478078
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yYI2QkUAAAAJ

Григорків Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
E-mail: hryhorkiv@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3327-991X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199860416
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iDm9ubUAAAAJ

Дерлиця Андрій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (м. Кам'янець-Подільський, Україна)
E-mail: derlytsia@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5123-1584
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k8L7aZYAAAAJ

Дудкіна Олена Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: dudkina@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0659-1799
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221865055
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YDnf3jUAAAAJ

Желюк Тетяна Леонтіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: zheliuk@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: H-4887-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2961-9889
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223088522
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=h_nt2iwAAAAJ

Зварич Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: zvarych@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: H-3638-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5155-540X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205332754
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tw4YqisAAAAJ

Кривокульська Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: kryvokulska@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: G-6470-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6425-8762
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210565137
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nuV0A-kAAAAJ

Левченко Ярослава Сергіївна, доктор філософії, професор, декан факультету підготовки іноземних громадян, професор кафедри економіки і підприємництва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна)
E-mail: levchenko@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4979-1101
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196222985
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_dgzyTMAAAAJ

Лизун Марія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: lyzun@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: AAR-3749-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3222-2962
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210552440
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kFOuHLEAAAAJ

Мірзоєва Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
E-mail: mirzoieva@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: ACQ-3888-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0034-6138
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216908574
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YDFXGV4AAAAJ&hl=uk

Пилипенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, Україна)
E-mail: pylypenko@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: Q-9306-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3170-1208
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210115825
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Mb_EV90AAAAJ

Прокопишин Оксана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування (м. Львів, Україна)
E-mail: prokopyshyn@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: GXM-8717-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7027-3499
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57929185900
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dbdnVJgAAAAJ

Стецько Микола Васильович, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: stetsko@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7728-9178
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221904326
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=38UgZVEAAAAJ

Толуб’як Віталій Семенович, доктор наук з державного управління, професор, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: tolubiak@kpdi.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8892-2338
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211469720

Беата Садовська, доктор габілітована, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, Щецинський університет (Польща)
E-mail: sadovska@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: GCT-7301-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4190-9440
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213373432
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0NDiFVcAAAAJ

Кравчук Ігор Святославович, доктор економічних наук, доцент, професор, Бидгоська політехніка (Бидгощ, Республіка Польща)
E-mail: kravchuk@kpdi.in.ua
Web of Science ResearcherID: G-6741-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2556-8877
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55338912900