Назва видання: 

Рік заснування:
 

Засновник видання:
 

ISSN: (print); (online)

УДК

Мова видання:
українська, англійська

Періодичність видання:
6 разів на рік

Фахова реєстрація (категорія «Б»):

Галузь науки: економічні

Спеціальності:

Наукометричні бази даних:
Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus

Метою наукового журналу є

Основні завдання: