Назва видання: Інклюзивна економіка

Рік заснування: 2023

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 1424 Протоколу № 27 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 16 листопада 2023 р.)

Ідентифікатор медіа: R30-02067

Засновник видання: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Видавець: Видавничий дім «Гельветика»

ISSN: 2786-9261 (print); 2786-927X (online)

УДК: 330.101.8(051)

Мова видання: українська, англійська

Періодичність видання: 6 разів на рік

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 21.02.2024 року № 220 (додаток 4)

Галузь науки: економічні; публічне управління та адміністрування

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік та оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 281 Публічне управління та адміністрування

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus

Метою наукового журналу є публікація результатів дослідження моделі економічного розвитку, яка прагне забезпечити рівні можливості для всіх членів суспільства.

Основні завдання: публікація досліджень про вплив різноманітних макроекономічних та мікроекономічних чинників на розвиток суспільства та формування моделі інклюзивної економіки; про інновації, що сприяють соціальній інтеграції та економічній рівності, включаючи доступність інформаційних, матеріальних та фінансових ресурсів для всіх верств населення; про методологію оцінки та аналізу чинників, які забезпечують формування та розвиток моделі інклюзивної економіки; про сучасні теорії інклюзивного розвитку економіки, що створює платформу для диспутів, предметом яких є теоретичні засади, категорії, поняття та принципи інклюзивності економічних відносин; про сучасні тенденції трансформацій публічного управління в Україні; про вплив публічного управління та адміністрування на сталий розвиток економіки.