ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ, АДАПТАЦІЇ ТА КОРЕКЦІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-3-9

Ключові слова:

психологічний супровід, ресоціалізація, адаптація, корекція, інклюзивна освіта, психологічний розвиток, інклюзивне середовище, освітні технології

Анотація

Інклюзивна освіта, спрямована на врахування та задоволення освітніх потреб кожного здобувача освіти, незалежно від його індивідуальних особливостей чи освітніх можливостей, стає важливим аспектом сучасного освітнього процесу. У контексті інклюзивної освіти постає необхідність удосконалення технологій психологічного супроводу для забезпечення ефективної ресоціалізації, адаптації та корекції студентів з різними освітніми потребами. Мета статті полягає в розгляді й обґрунтуванні технології психологічного супроводу ресоціалізації, адаптації та корекції студентів у контексті інклюзивної освіти. Вивчення цієї теми не лише визначає перспективи розвитку освітнього середовища, але і зробить вагомий внесок у формування та реалізацію педагогічних стратегій для кращої відповідності потребам сучасного інклюзивного освітнього процесу. Інклюзивна освіта, орієнтована на забезпечення доступу до якісної освіти для всіх здобувачів, передбачає комплексний підхід до ресоціалізації, адаптації та корекції студентів з різними освітніми потребами. Для розуміння суті цих процесів важливо визначити терміни та їхні ролі в інклюзивній освіті. Наукова новизна полягає у вивченні й аналізі використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у психологічному супроводі, що дозволяє створювати інноваційні методи індивідуального підходу до здобувачів освіти, забезпечувати їм максимально ефективні умови для розвитку, ресоціалізації, адаптації та корекції, а також упровадження унікальних методик та інструментів для оцінки ефективності психологічного супроводу в інклюзивній освіті, які враховують специфіку освітніх потреб здобувачів освіти з різними освітніми потребами. Такий підхід дозволить удосконалювати наявні методики й уможливить поглиблене вивчення психологічних аспектів інклюзивної освіти, сприятиме створенню оптимальних умов для навчання та розвитку здобувачів освіти з різними освітніми потребами. Технології психологічного супроводу в інклюзивній освіті відіграють важливу роль у ресоціалізації, адаптації та корекції здобувачів освіти з різними освітніми потребами. Упровадження інноваційних підходів у психологічному супроводі сприяє покращенню якості освіти для здобувачів з особливими освітніми потребами. Розроблення методик та інструментів для оцінки ефективності психологічного супроводу дозволяє здійснювати системний моніторинг і вдосконалення підходів. Вивчення психологічних аспектів адаптації в інклюзивному середовищі допомагає усвідомленню та врахуванню індивідуальних потреб здобувачів освіти. Підкреслюється важливість упровадження систем моніторингу та звітності для забезпечення динамічного аналізу психологічного стану здобувачів освіти та вчасного реагування на зміни. Ці аспекти сприяють створенню ефективної інклюзивної освітньої системи, спрямованої на повноцінний розвиток кожної особистості.

Посилання

Борейко О.М. Інклюзивне навчання як умова соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірник наукових праць. Вип. 2 / за ред. В.В. Павленко. Житомир : ФО-П Н.М. Левковець, 2020. 188 с. С. 20–24. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30757/1/%D0%91%D0%BE%.

Гаяш О.В. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку : науково-методичний посібник для вчителів інклюзивного навчання, асистентів учителів, які працюють з дітьми із психофізичними порушеннями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних педагогів, батьків. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2016. 120 с. С. 7–8.

Кльоц Л. Психологічний супровід освітнього процесу інклюзивної освіти в умовах Нової української школи. URL: http://dpsz2018.blogspot.com/2018/12/blog-post2_53.html.

Камбур А.В. Ресоціалізаційні практики у відтворенні життєвого простору особистості. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку : колективна монографія : у 2-х ч. Ч. 1 : Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за ред. С.П. Миронової, Л.Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2021. 352 с. С. 3 05. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3081/MONOGRAF_%D1

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі : навчально-методичний посібник. Харків : Ранок, 2019. 304 с.

Чайковський М.Є., Добровіцька О.О. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Університет «Україна», 2018. 271 с. URL: https://hist.km.ua/images/publikatsiji/navchalnometodichnij-posibnik_chajkovskij.pdf.

Чопік О.В. Особливості створення соціального середовища в інклюзивному класі. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку : колективна монографія : у 2-х ч. Ч. 1 : Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за ред. С.П. Миронової, Л.Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2021. 352 с. С. 191. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3081/MONOGRAF_%D.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ