КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-3-6

Ключові слова:

методологічні підходи, теоретико-методологічна стратегія, практико-орієнтована тактика, концепція розвитку інноваційної методичної діяльності, принципи побудови концепції

Анотація

У статті акцентовано увагу на концепції розвитку інноваційної методичної діяльності вихователів закладів дошкільної освіти. Вихователь закладу дошкільної освіти має володіти професійно значущими особистими якостями, удосконалити навчально-пізнавальну діяльність на основі організації самостійної діяльності дітей у навчально-виховному процесі, підвищення ефективності діяльності виховного процесу та формування виховного середовища. Для цього необхідно володіти інноваційними сучасними методами, регулярно вивчати передовий досвід, досягнення науки та технології, застосовувати їх у своїй діяльності, спиратися на існуючі виховні та нормативно-правові критерії у вирішенні різноманітних питань і проблем, пов’язаних із виховним процесом, які репрезентують професійну компетентність і методичну підготовку вихователів закладів дошкільної освіти. Досліджено інноваційні процеси в системі освіти з погляду необхідності продовження її модернізації. Для переходу суспільства до інноваційного освітнього режиму першочерговим завданням є готовність фахівця до нововведень, де поєднуються теоретичні знання (сучасні психолого-педагогічні концептуальні підходи), методологічні знання (загальні принципи вивчення освітніх явищ, закономірності процесу соціалізації вихованців) і технологічні знання (традиційні, інноваційні освітні технології). Розкрито зміст поняття «інновація». Наголошено на особливостях інноваційної діяльності у сфері освіти. Трактується стратегічна мета дошкільної освіти. Інноваційні педагогічні технології визначаються як технології використання, створення, поширення та впровадження нових технологій. Виокремлено види інноваційних технологій. Автором запропоновано методологічні основи побудови концепції розвитку інноваційної методичної діяльності педагогів закладів дошкільної освіти: обґрунтовано системний, синергетичний, аксіологічний, акмеологічний, андрагогічний і компетентнісний підходи; позначені принципи побудови концепції.

Посилання

Артемова Л. Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти України в контексті ключових позицій Болонської декларації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2020. Вип. 16. С. 10–14.

Василенко Н. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності : монографія. Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2020. 224 с.

Галатюк Ю., Савчук Н. Інноваційний потенціал педагога як одна з умов впровадження нових підходів до реалізації міжпредметних зв’язків при викладанні фізики в сучасній школі. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 3. С. 333–338. 4. Рудік О., Березюк В. Інноваційні технології в ДНЗ. Харків : Вид. група «Основа», 2019. 224 с.

Шерудило А. Сутність, зміст, структура і функції інноваційної діяльності вчителя в умовах модернізації педагогічної освіти. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегрований підходи : монографія / за наук. ред. Л. Бірюк. Суми, 2019. С. 245–269.

Chen Ronghui, Zhang Ximeng. Kindergarten Teachers’ Professional Competence and Promotion Strategies. Journal of Northeast Normal University (Philosophy and Social Sciences). 2021. № 4. P. 210–215.

Francis D., Woodcock M. Change: a collection of activities and exercises from Mike Woodcock and Dave Francis. Gower, 1992.

Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching Literature review on Innovation and Crea Entrepreneurship Competence View project SWAMI-Safeguards in a World of Am / A. Ferrari et al. Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies, (January) 2019. P. 1–65. URL: https://www.researchgate.net/publication/265996963.

May K.E., Elder A.D. Efficient, helpful, or distracting? A literature review of media multitasking in relation to academic performance. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2022. Vol. 15. Р. 2–17.

Sternberg R.J. The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 2021. № 24 (1). P. 3–12. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.652925.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ