ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-7

Ключові слова:

компетентність, компетенція, студент, професіоналізм, викладач, досвід, інклюзія

Анотація

У статті описано процес формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти у процесі професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Наразі компетентність трактується як здатність або готовність реалізувати набуті знання, уміння та навички в реальній діяльності. Компонентами компетентності є предметні та операційні знання, уміння та навички - здатність і готовність використовувати їх у діяльності, а також впевненість у діяльності та відповідальність за її результати. У сучасному суспільстві, яке постійно зазнає змін, важливого значення набуває високий професіоналізм та професійна компетентність педагогічних працівників, викладачів, адже конкурентоспроможність фахівців, яких готує вищий навчальний заклад, є нагальним питанням. Це безпосередньо стосується працівників сфери освіти з інклюзивним населенням, адже педагоги повинні бути компетентними в науковій сфері діяльності, оскільки професійна освіта завжди була і залишається спрямованою на всебічний розвиток особистості з метою підготовки її до активної та ефективної участі в суспільному виробництві з найбільшою користю для себе і для суспільства в цілому. У світовій освітній практиці поняття компетентності виступає центральним, своєрідним «вузловим» поняттям, адже компетентність особистості: поєднує в собі інтелектуальну та практичну складові освіти; поняття компетентності містить ідеологію інтерпретації змісту освіти, який формується від результату; компетентність особистості має інтегративний характер, оскільки включає низку однорідних або тісно пов'язаних між собою знань і досвіду, що належать до широких сфер культури і діяльності (інформаційної, правової та ін.). Особистісна компетентність має певну структуру, складові якої пов'язані зі здатністю людини вирішувати різні проблеми в повсякденному, професійному чи соціальному житті. Структура компетентності особистості включає: компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності; у сфері громадянської та суспільної діяльності; у сфері соціально-трудової діяльності; компетентність у побутовій сфері; у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності. Серед знань і практичного досвіду, що формуються в процесі досягнення людиною певного рівня компетентності, – навички самоосвіти, критичного мислення, самостійної роботи, самоорганізації та самоконтролю, роботи в команді, вміння прогнозувати результати та можливі наслідки різних рішень, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, знаходити, формулювати та вирішувати проблеми.

Посилання

Ivanova, S. V. (2008) Funkcionalnyj pidhid do vyznachennja profesijnoi kompetentnosti vchytelja biologii ta organizacija ii vdoskonalennja v zakladi pisljadyplomnoi osvity [A functional approach to determining the professional competence of a biology teacher and the organization of its improvement in a postgraduate education institution]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu im. I. Franka. Vyp. 42. S. 106–110. [in Ukrainian]

Pelagejchenko, V. (2009). Kljuchovi komponenty kompetentnosti vchytelja [Key components of teacher competence]. Vidkrytyj urok: rozrobky, tehnologii, dosvid. № 2. S. 55–60. [in Ukrainian]

Іванова С. В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2008. Вип. 42. С. 106–110.

Пелагейченко В. Ключові компоненти компетентності вчителя. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2009. № 2. С. 55–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті