РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-5

Ключові слова:

інклюзивна економіка, фінансова політика держави, бюджетна політика, податкова політика, монетарна політика

Анотація

У статті окреслено роль фінансової політики держави в формуванні інклюзивної економіки. Інклюзивна економіка спрямовується на забезпечення сталого та справедливого розвитку, де усі верстви суспільства мають рівний доступ до можливостей та отримують певні вигоди від участі в економічних відносинах. Наголошено, що дослідження впливу фінансової політики на економічні відносини відіграє важливу роль у розумінні того, як державні рішення впливають на економіку та суспільство в цілому, що дозволяє обґрунтовано розробляти стратегії для досягнення інклюзивного економічного розвитку, а це у свою чергу, забезпечує стабільний і сталий розвиток. Розглядаються різні аспекти, які впливають на інклюзивність економіки, зокрема роль бюджетної, податкової та монетарної політик як драйвера інклюзивної економіки. Вцілому, державна фінансова політика оцінюється як стимулятор, що може застосовувати фінансові, податкові та грошово-кредитні важелі для формування інклюзивної економіки. Наголошено на необхідності дослідження та аналізу фінансової політики держави як стимулятора формування інклюзивної економіки та забезпечення її сталості і розвитку.

Посилання

Танклевська Н. С. Удосконалення державної фінансової політики. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5896/06-Tanklevsjka.pdf

Кравчук Н. Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26082/1/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf

Пасічний М. Д. Фінансова політика держави : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 440 с.

Лагутін В. Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми. URL: http://etet.org.ua/docs/ET_06_4_16_uk.pdf

Fábio Henrique Bittes Terra, Fernando Ferrari Filho, Pedro Cezar Dutra Fonseca (2021) Keynes on State and Economic Development. Review of Political Economy, vol. 33, no. 1, pp. 88–102.

Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money By John Maynard Keynes. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf

Milton Friedman – American economist. URL: https://www.britannica.com/biography/Milton-Friedman

Bennett T. McCallum Monetarism. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/Monetarism.html

Paul A. Samuelson. Biographical. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1970/samuelson/biographical/

Mark A. Aguiar, Manuel Amador, Cristina Arellano (2023) Pareto improving fiscal and monetary policies: samuelson in the new keynesian model. NBER Working Paper No. 31297. P. 1–53.

CHRISTINA ROMER. Professor of Economics. URL: https://eml.berkeley.edu/~cromer/

Christina D. Romer, David H. Romer (2016) Transfer Payments and the Macroeconomy: The Effects of Social Security Benefit Increases, 1952–1991. American Economic Journal: Macroeconomics, 8(4). P. 1–42.

Christina D. Romer, David H. Romer (2019) Fiscal Space and the Aftermath of Financial Crises: How It Matters and Why. Brookings Papers on Economic Activity, Spring. P. 239–331.

Cіташ Т. Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. Академічний огляд. 2015. № 1 (42). С. 29–34.

Tanklevska N. S. Udoskonalennia derzhavnoi finansovoi polityky. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5896/06-Tanklevsjka.pdf

Kravchuk N. Finansova systema derzhavy: teoretychna kontseptualizatsiia ta problemy strukturuvannia. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26082/1/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf

Pasichnyi M. D. (2019) Finansova polityka derzhavy : monohrafiia. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 440 s.

Lahutin V. D. Ekonomichna polityka derzhavy: sutnist, etapy, mekhanizmy. URL: http://etet.org.ua/docs/ET_06_4_16_uk.pdf

Fábio Henrique Bittes Terra, Fernando Ferrari Filho, Pedro Cezar Dutra Fonseca (2021) Keynes on State and Economic Development. Review of Political Economy, vol. 33, no. 1, pp. 88–102.

Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money By John Maynard Keynes. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf

Milton Friedman – American economist. URL: https://www.britannica.com/biography/Milton-Friedman

Bennett T. McCallum Monetarism. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/Monetarism.html

Paul A. Samuelson. Biographical. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1970/samuelson/biographical/

Mark A. Aguiar, Manuel Amador, Cristina Arellano (2023) Pareto improving fiscal and monetary policies: samuelson in the new keynesian model. NBER Working Paper No. 31297. P. 1–53.

CHRISTINA ROMER. Professor of Economics. URL: https://eml.berkeley.edu/~cromer/

Christina D. Romer, David H. Romer (2016) Transfer Payments and the Macroeconomy: The Effects of Social Security Benefit Increases, 1952–1991. American Economic Journal: Macroeconomics, 8(4). P. 1–42.

Christina D. Romer, David H. Romer (2019) Fiscal Space and the Aftermath of Financial Crises: How It Matters and Why. Brookings Papers on Economic Activity, Spring. P. 239–331

Citash T. D. (2015) Finansova polityka derzhavy: prahmatyka ta problematyka. Akademichnyi ohliad. № 1 (42). S. 29–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті