КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • І. Л. Гуменюк НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»
  • О. Л. Складанівський ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-1

Ключові слова:

інклюзія, аудитор, аудиторська фірма, аудиторська діяльність, система контролю якості аудиторських послуг, перевірка системи контролю якості аудиторських послуг

Анотація

Вступ. У статті теоретично досліджено сучасну систему контролю якості аудиторських послуг і професійної етики та охарактеризовано її складові елементи, розкрито функції регуляторів й проаналізовано нормативно-правове забезпечення; визначено динаміку кількості суб'єктів аудиторської діяльності, кількості замовлень суб'єктів аудиторської діяльності, фактичний обсяг наданих послуг, в тому числі працівниками з обмеженими фізичними можливостями, середній дохід одного суб'єкта аудиторської діяльності, кількості перевірок у зв'язку з надходженням від фізичних та юридичних осіб, а також державних органів скарг, заяв, звернень, з яких вбачалося неналежне виконання професійних обов’язків суб’єктами аудиторської діяльності за результатами надання ними аудиторських послуг і відповідно кількість стягнень, за їх результатами за період 2015-2017 рр. Метою є теоретично-практичне дослідження якості аудиторських послуг та професійної етики. Результати. Контроль якості аудиторських послуг передбачає тестування внутрішніх процедур, здійснення перевірки робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів, договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх розпорядчих актів суб’єкта аудиторської діяльності, якими визначаються політика і процедури, що мають застосовуватися при наданні аудиторських послуг. Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: аналіз кількісних і якісних показників аудиторської діяльності та системи контролю якості аудиторських послуг й професійної етики за період 2015-2017 рр., визначення напрямків удосконалення процесів управління якістю аудиту, обґрунтовано напрямки підвищення якості аудиторських послуг в рамках європейської інтеграції.

Посилання

Stratehiia staloho rozvytku "Ukraina – 2020". Skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym soiuzom, Yevropeiskym spivtovar-ystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony № 984_011. Uhodu ratyfikovano iz za¬iavoiu Zakonom № 1678-VII vid 16.09.2014. Shchodo tymchasovoho zastosuvannia z 1 sichnia 2016 roku Uhody dyv. Lyst Ministerstva zakordonnykh sprav № 72/14-612/1-2980 vid 30.11.2015. Data onovlennia 30.11.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist. Zakon VRU vid 21.12.2017 r. № 2258-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Antoniuk O. R. (2017) Vnutrishnofirmovyi kontrol yakosti nadannia audytorskykh posluh. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Ekonomika. № 7. Р. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_7_17

Vasyliuk M. M. (2014) Vnutrishnii kontrol yakosti audytorskykh posluh yak element zabezpechennia misii audytu v suspilstvi. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. № 10 (2). Р. 67–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRNaprer_2014_10(2)__12

Kompaniiets I. O., Hnoieva I. M. (2011) Kontrol yakosti audytorskykh posluh v Ukraini. Visnyk Chernivets-koho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. № 3. Р. 355–359. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_3_67

Dorosh N. I. (2007) Kontrol yakosti rynku audytorskykh posluh v Ukraini ta za kordonom. Universytetski naukovi zapysky. № 3. Р. 264–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_3_42

Audytorska palata Ukrainy. URL: https://www.apu.com.ua/2018/09/29/stvorennia-orhanu-suspilnoho-nahliad/

Reiestr audytorskykh firm i audytoriv Ukrainy. URL: https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv

Zvit Audytorskoi palaty Ukrainy do Kabinetu Ministriv Ukrainy za 2017 rik. URL: https://www.apu.net.ua/1165- zvit-apu-2017

Zvit Audytorskoi palaty Ukrainy do Kabinetu Ministriv Ukrainy za 2016 rik. URL: https://www.apu.net.ua/1064- zvit-do-kmu-2016

Zvit Audytorskoi palaty Ukrainy do Kabinetu Ministriv Ukrainy za 2015 rik. URL: https://www.apu.net.ua/940-1245-987

Pro zastosuvannia standartiv audytu. Rishennia APU vid 08.06.2018 roku № 361. URL: https://www.apu.net.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh, vydannia 2016–2017 roku. Chastyna I: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh, vydannia 2016–2017 roku. Chastyna II: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast2.pdf

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh, vydannia 2016–2017 roku. Chastyna III: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast3.pdf

Pro rezultaty zovnishnikh perevirok systemy kontroliu yakosti, stvorenykh audytorskymy firmamy ta audyto-ramy. Rishennia APU vid 27.02.2014 № 290/4. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr290230-14

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Схвалено Указом Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони №984_011. Угоду ратифіковано із заявою Законом №1678-VII від 16.09.2014. Щодо тимчасового застосування з 1 січня 2016 року Угоди див. Лист Міністерства закордонних справ № 72/14-612/1-2980 від 30.11.2015. Дата оновлення 30.11.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Закон ВРУ від 21.12.2017 р. №2258-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Антонюк О. Р. Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2017. № 7. С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_7_17

Василюк М. М. Внутрішній контроль якості аудиторських послуг як елемент забезпечення місії аудиту в суспільстві. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10 (2). С. 67–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(2)__12

Компанієць І. О., Гноєва І. М. Контроль якості аудиторських послуг в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 3. С. 355–359. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_3_67

Дорош Н. І. Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном. Університетські наукові записки. 2007. № 3. С. 264–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_3_42

Аудиторська палата України. URL: https://www.apu.com.ua/2018/09/29/створення-органу-суспільного-нагляд/

Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. URL: https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv

Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2017 рік. URL: https://www.apu.net.ua/1165-zvit-apu-2017

Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2016 рік. URL: https://www.apu.net.ua/1064-zvit-do-kmu-2016

Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2015 рік. URL: https://www.apu.net.ua/940-1245-987

Про застосування стандартів аудиту. Рішення АПУ від 08.06.2018 року № 361. URL: https://www.apu.net.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 року. Частина I: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 року. Частина II: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть2.pdf

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 року. Частина III: URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть3.pdf

Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами. Рішення АПУ від 27.02.2014 № 290/4. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr290230-14

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті