ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО КОМПОНЕНТУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-3-3

Ключові слова:

майбутні вчителі початкових класів, інклюзивне навчання, корекційно-розвитковий компонент, молодші школярів, фахові компетентності, освітні компоненти

Анотація

У статті схарактеризовано основні напрями підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації корекційно-розвиткового компонента: загальну підготовку, у межах опанування освітніх компонентів циклу професійної підготовки, які передбачають засвоєння та прийняття власних ціннісних орієнтацій, формування професійної позиції й усвідомлення змісту основних понять інклюзії у процесі вивчення освітнього компонента: «Інклюзивна освіта»; психолого-педагогічну підготовку, у межах опанування освітніх компонентів циклу професійної підготовки: «Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі», «Основи патопсихології та психологічного супроводу дітей з ООП»; предметну підготовку в межах опанування компетентностей реалізації корекційно-розвиткового компонента у процесі вивчення тем освітніх компонентів із циклу професійної підготовки, а саме: «Планування роботи асистента вчителя»; «Сутність процесів адаптації та модифікацій»; «Дидактично-методичне забезпечення діяльності асистента вчителя із засвоєння програмового матеріалу учнями з особливими освітніми потребами»; «Алгоритм діяльності асистента вчителя: засвоєння знань освітніх галузей дітьми з особливими освітніми потребами»; «Диференціація процесу оцінювання навчальних результатів»; «Стратегії викладання у класах з інклюзивною формою навчання»; «Реалізація корекційно-розвиткового компонента інклюзивного навчання». Сформульовано основні аспекти, які враховують у плануванні освітнього процесу та супроводу вчителі початкових класів у власній практиці з реалізації корекційно-розвиткового компонента: урахування рекомендацій щодо використання медичних, психологічних, педагогічних методів, прийомів, інструментів роботи; розвиток особистих моральних якостей у школярів класу та дитини, що отримує особливу підтримку; побудова комунікаційної стратегії та сприятливого середовища згідно з вимогами закладу освіти; формування навчальних та пізнавальних мотивацій через інтеріоризацію; розвиток і покращення вже сформованих психофізіологічних функцій, що першорядні для організації навчальної діяльності; розширення кругозору, формування здатності до усного, писемного, альтернативного мовлення молодших школярів до рівня, що надасть можливість брати активну участь в освітньому процесі, працювати з дидактичним матеріалом, комунікувати з учасниками освітнього процесу; подолання інтелектуальної, навчальної, особистої пасивності в освітньому процесі тощо.

Посилання

Інтегральна компетентність як складник професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 013 Початкова освіта / О. Акімова та ін. Освіта. Інноватика. Практика. 2023. Т. 11. № 5. С. 7–12.

Гаяш О. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку : науково-методичний посібник. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2016. 120 с.

Демченко І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2013. Вип. 45. С. 40–49.

Державний стандарт початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://cutt.ly/ewDhQs8V (дата звернення: 26.12.2023).

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2020 р. № 1/9–495 URL: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB/Downloads/5f4f3994b43e6123926374%20(2).pdf (дата звернення: 26.12.2023).

Концепція Нової української школи. 2016. URL: https://cutt.ly/NwDffEYS (дата звернення: 26.12.2023).

Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 р. : постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 152. URL: https://cutt.ly/TwDeziCo (дата звернення: 26.12.2023).

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957. URL: https://cutt.ly/EwDQgyy1 (дата звернення: 26.12.2023).

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність – 013 Початкова освіта. URL: https://cutt.ly/xwDfQu3h (дата звернення: 26.12.2023)

Стандарт вищої освіти України. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність – 013 Початкова освіта. URL: https://cutt.ly/KwDfmuJi (дата звернення: 26.12.2023).

Гончаренко С. Український педагогічний словник / гол. ред. С. Головко. Київ : Либідь, 1997. С. 178.

Федорчук Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації концепції Нової української школи. Нові технології навчання. 2022. № 96. С. 168–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ