ІНКЛЮЗИВНІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-3-2

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивність освіти, вища освіта, фінансування закладів вищої освіти, інклюзивність контингенту здобувачів

Анотація

У статті висвітлюється актуальність проблеми формульного фінансування закладів вищої освіти з урахуванням інклюзивності контингенту здобувачів. Проблему висвітлено в контексті розвитку української системи вищої освіти, яка зазнала змін через військові дії та пандемію COVID-19. У статті аналізуються зміни у фінансуванні вищої освіти в Україні, зокрема тимчасове призупинення системи формульного фінансування у 2022 році та її відновлення на початку 2024 року. Особлива увага приділяється викликам, пов’язаним з освітніми можливостями для осіб з особливими потребами, які зазнали зростання через військові дії. Стаття включає аналіз останніх досліджень і публікацій українських учених у сфері інклюзивної освіти та фінансування закладів освіти. Автори пропонують ураховувати інклюзивність як ключовий показник у формульному фінансуванні, виходячи з актуальних даних щодо зростання кількості осіб з інвалідністю та потреби їх інтеграції в суспільство й освітній процес. У статті надано конкретні пропозиції щодо зміни формули фінансування, зокрема й новий показник інклюзивності контингенту здобувачів, і розглянуто особливості вступної кампанії 2024 року. Висновки та перспективи подальших досліджень зосереджені на необхідності адаптації системи фінансування вищих навчальних закладів з урахуванням інклюзивності, ефективності інклюзивної освіти та розроблення комплексних критеріїв для оцінки інклюзивності. Автори підкреслюють важливість дослідження міжнародного досвіду в цій сфері для покращення доступності та якості вищої освіти.

Посилання

В Україні налічується 3 мільйони людей з інвалідністю. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/3763345-v-ukraini-nalicuetsa-3-miljoni-ludej-z-invalidnistu-zolnovic.html/

Губанова Т. Функціонування закладів вищої освіти в умовах воєнного стану: сучасний стан s перспективи. Київський юридичний журнал. 2023. № 3. С. 23–31.

Демографічна та соціальна статистика URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.

Заярнюк О. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. URL: https://uondmr.at.ua/00/inkljuzivna_osvita_v_ukrajini.pdf.

Колупаєва А., Таранченко О. Інклюзивна освіта: від основ до практики : монографія. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.

Манжос Е. Інклюзивна освіта на сучасному етапі розвитку освітньої галузі. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/20469.pdf.

Матвеєва М. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект. URL: https://www.researchgate.net/publication/323731972_Inkluzivna_osvita_v_Ukraini_socialno-pedagogicnij_aspekt.

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова КМУ від 24.12.2019 р. № 1146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 р. : проєкт наказу МОН. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/12/29/HO-proyekt.Poryadku.pryyomu.na.navchannya.dlya.zdobuttya.VO.v.2024-29.12.2023.docx.

Шевчук І., Шевчук А. Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. № 39.

Як стати студентом бакалаврату у 2024 р. URL: https://osvita.ua/consultations/90800/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ